Projekt pro Vás

Úvodní strana » Reference » Reference 2019

Reference 2019

Zadavatel Sportovní areály města Kladna s.r.o.

 • Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na akci: „Stavební úpravy objektu zázemí A+B ve sportovních areálech v Kladně“

Zadavatel Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

 • Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení včetně všech potřebných vyjádření na akci: „Praha hl.n. ON – PD oprava (VZT a tepelné clony)“

Zadavatel soukromá osoba

 • Zajištění změny užívaní 

Zadavatel obec Řevničov

 • Zpracování jednostupňové projektové dokumentace ke sloučenému řízení ÚR a SP na akci: „Řevničov – ulice Zahradní včetně odvodnění“ včetně inženýrské činnosti

Zadavatel obec Řevničov

 • Zpracování studie na akci: „Řevničov – odkanalizování - oblast nádraží pila“ včetně inženýrské činnosti

Zadavatel VŠCHT Praha

 • Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby na akci „Rekonstrukce excelentních laboratoří na VŠCHT Praha“

Zadavatel městská část Praha 5

 • Zpracování projektové dokumentace pro sloučené řízení ÚR + SP na akci „Stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7, Praha 5 – projektová dokumentace“ včetně inženýrské činnosti a změny stavby před dokončením

Zadavatel město Čelákovice

 • Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení / provedení stavby na akci „Čelákovice - hřiště pro psy“

Zadavatel město Čelákovice

 • Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení v podrobnosti pro provedení stavby včetně VV a rozpočtu na akci: „Čelákovice – ROUTA – úprava prostor 2NP č.p. 107“

Zadavatel městská část Praha 15

 • Zpracování průkazů energetické náročnosti budov pro objekty ve správě MČ Praha 15

Zadavatel statutární město Kladno

 • Zpracování projektové dokumentace – jednostupňový projekt (DUR, DSP, DPS) včetně rozpočtu na akci: „PD – rekonstrukce komunikace Vinařická“ včetně inženýrské činnosti

Zadavatel statutární město Kladno

 • Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, VV a položkový rozpočet, inženýrská činnost a autorský dozor na akci: „Snížení energetické náročnosti budov č.p. 45, 48, 49 Magistrátu města Kladna“

Zadavatel Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení v detailu pro provádění stavby, výkaz výměr a VV, inženýrská činnost, autorský dozor na akci: „Projekční práce – modernizace montážních jam, Hostivař, Kačerov, Klíčov“

 

Kde nás najdete

Ravennská 320
109 00 Praha 10
Horní Měcholupy

IČ: 28 98 01 31
DIČ: CZ 28 98 01 31

info@ammbra.cz