Projekt pro Vás

Úvodní strana » Reference » Reference 2014

Reference 2014

PROJEKTVÁ DOKUMENTACE /DUR, DSP/ A IČ NA AKCI:

„PLYNOVÉ PŘÍPOJKY U OBJEKTŮ -  ZŠ NAD PŘEHRADOU, MŠ BOLOŇSKÁ 313, MŠ MILÁNSKÁ 472 A 473, MŠ PARMSKÁ 388 A 389 A ÚMČ PRAHA 15“

 • ODBORNÉ POSOUZENÍ EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI PRO ZMĚNU TOPNÉHO MÉDIA K PROJEKTŮM KOTELEN OBJEKTŮ ZŠ NAD PŘEHRADOU, MŠ BOLOŇSKÁ 313, MŠ MILÁNSKÁ 472, 473, MŠ PARMSKÁ 388 A 389 A ÚMČ PRAHA 15.
 • PD REALIZAČNÍ NA AKCI: „ZASTŘEŠENÍ TERAS DPS JANOVSKÁ 486“
 • ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO POSUDKU A NÁVRH OPATŘENÍ NA AKCI: „HLUČNOST TOPENÍ MŠ PARMSKÁ 389“
 • PD REALIZAČNÍ NA AKCI: „ 1. ETAPA PLYNOVÝCH PŘÍPOJEK A KOTELEN K OBJEKTŮM VE SPRÁVĚ MČ PRAHA 15“
 • ZPRACOVÁNÍ VYHODNOCOVACÍ A MONITOROVACÍ ZPRÁVY TOPNÉ SEZÓNY U PROJEKTŮ „VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V BUDOVÁCH MČ PRAHA 15“
 • „VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V BUDOVÁCH MČ PRAHA 15 – II. FÁZE“
 • „MONITOROVACÍ ZPRÁVA A VYHODNOCENÍ TOPNÉ SEZONY OBJEKTŮ PRO II. FÁZI“

ZADAVATEL DOMOV HARMONIE, MIROŠOV

 • ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÉHO POSUDKU NA AKCI: „ PŘÍSTAVBA EVAKUAČNÍHO SCHODIŠTĚ A VÝTAHŮ PAVILONU H“

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4

 • PD NA AKCI: „SANACE VLHKOSTI SUTERÉNU V BD NUSELSKÁ 297/5, PRAHA 4“
 • PD NA AKCI: „SANACE VLHKOSTI SUTERÉNU V BD KRCHLEBSKÉHO 6, PRAHA 4“
 • PD NA AKCI: „SANACE VLHKOSTI SUTERÉNU V BD HODONÍNSKÁ 13, PRAHA 4“
 • PD NA AKCI: „SANACE VLHKOSTI SKLEPŮ V BD MICHELSKÁ 66, PRAHA 4“
 • AUTORSKÝ DOZOR NA AKCI: „SANACE VLHKOSTI SUTERÉNU V BD KRCHLEBSKÉHO 6, PRAHA 4“
 • AUTORSKÝ DOZOR NA AKCI: „SANACE VLHKOSTI SUTERÉNU V BD NUSELSKÁ 297/5, PRAHA 4“
 • AUTORSKÝ DOZOR NA AKCI: „SANACE VLHKOSTI SKLEPŮ V BD MICHELSKÁ 66, PRAHA 4“

GYMNÁZIUM A SOŠ V PLASÍCH

 • ZPRACOVÁNÍ STUDIE NA AKCI: „POSOUZENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY A ÚČINNOSTI PLYNOVÝCH KOTELEN VČETNĚ SYSTÉMU MĚŘENÍ A REGULACE“

OBEC LODĚNICE

 • ZPRACOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ PD NA AKCI: „OBNOVA KOMUNIKACÍ PO ŽIVELNÝCH POHROMÁCH V ROCE 2013“
 • ZPRACOVÁNÍ PD /DSP/ CHODNÍKY LODĚNICE“

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MV

 • ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY /PENB/ PRO OBJEKT ZP MV VE SLAVÍČKOVĚ ULICI 213/5, PRAHA 6“

SOU STAVEBNÍ PLZEŇ

 • „DODÁVKA A MONTÁŽ PŘÍSTROJŮ PRO ODEČET EL. ENERGIE VE SVĚTELNÝCH OKRUZÍCH“

BILINGER S.R.O.

 • ZPRACOVÁNÍ STUDIE NA AKCI: „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU RESTAURACE NA BŘEŽANCE, PRAHA 2“

OBEC VŠERADICE

 • PD /DUR A DSP/ NA AKCI: REKONSTRUKCE CHODNÍKU COOP – ZRCADLO“ A „NOVÝ CHODNÍK K PŘEJEZDU“

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 • ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI U 10TI BUDOV MŠMT A ZPRACOVÁNÍ „HODNOCENÍ POTENCIÁLŮM ÚSPOR PRO ZAVEDENÍ SLUŽEB S ENERG. GARANCÍ“

Kde nás najdete

Ravennská 320
109 00 Praha 10
Horní Měcholupy

IČ: 28 98 01 31
DIČ: CZ 28 98 01 31

info@ammbra.cz