Projekt pro Vás

Úvodní strana » Reference » Reference 2022

Reference 2022

Zadavatel Městys Davle

  • Zpracování zprávy o stavu objektu a zaměření stávajícího stavu objektu na akci: „Budoucí areál technických služeb v k.ú. Sázava u Davle“

Zadavatel VŠCHT Praha

  • Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně VV a rozpočtu na akci: „Objekt skladu tlakových lahví na 1. dvoře budovy A VŠCHT Praha“

Zadavatel Statutární město Kladno

  • Zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a pro stavební povolení v podrobnosti pro provedení stavby včetně rozpočtu, inženýrské činnosti a AD na akci: „PD – úprava veřejného prostranství ulice Na Růžovém poli“

Zadavatel soukromá osoba

  • Zpracování návrhu rozdělení parcel pro výstavbu rodinných domů v k.ú. Přebozy u Kolína 

Zadavatel soukromá osoba

  • Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti na akci „BROWNFIELD, Kladno – Rozdělov, Cihelna etapa II, výstavba bytových domů vč. komunikací a inženýrských sítí“

Zadavatel Město Čelákovice

  • Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti na akci: „Čelákovice – Rekonstrukce chodníků v ulicích Sedláčkova, Jiřinská, Na Stráni, chodník věžáky a chodníky mezi ulicemi J. Zeyera a Spojovací“

Zadavatel Statutární město Kladno

Zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a  pro stavební povolení v podrobnosti pro provedení stavby včetně rozpočtu, inženýrské činnosti a AD na akci: „PD – revitalizace veřejného prostranství – ulice Sportovců“

Kde nás najdete

Ravennská 320
109 00 Praha 10
Horní Měcholupy

IČ: 28 98 01 31
DIČ: CZ 28 98 01 31

info@ammbra.cz