Projekt pro Vás

Úvodní strana » Reference » Reference 2016

Reference 2016

Zadavatel MČ Praha 14

 • Zpracování studie na akci: „Změna dispozičního řešení objektu Kardašovská 626, Praha 14“
 • Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a inženýrská činnost na akci: „Komunitní centrum Kardašovská – rekonstrukce objektu“

Zadavatel Ing. Josef Kolář - PRINS

 • Výkon technického dozoru na akci: „Sanace vlhkého zdiva objektu krajského soudu – Budova A- Nám. Kinských, Praha 5“

Zadavatel obec Stehelčeves

 • Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a zajištění inženýrské činnosti na akci: „Dopravní řešení ulic Vrapická X V. Moravce X hlavní v obci Stehelčeves“

Zadavatel Společenství vlastníků Kardašovská

 • Výkon technického dozoru na akci: „Sanace střešního pláště na budovách společenství Kardašovská 668 a 625, Praha 14“

Zadavatel městská část Praha - Březiněves

 • Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a inženýrská činnost na akci: „Stavební úpravy hasičské zbrojnice – MČ Praha - Březiněves“

Zadavatel SOU Plzeň

 • Zpracování aktualizace studie na akci: „Modernizace osvětlovací soustavy SOU stavební v Plzni“

Zadavatel město Staré město pod Sněžníkem

 • Zpracování posudku zhodnocující možnosti zdrojů vytápění ve Starém městě pod Sněžníkem s přehledem možných dotačních titulů.

Zadavatel obec Nižbor

 • Zpracování podkladů pro výběrové řízení na akci: „Vestavba výtahu v OÚ Nižbor“

Zadavatel ČR – ministerstvo obrany

 • Provedení stavby: „Praha, Juliska – Kneippovy lázně v budově lázní“
 • Zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti na akci: „Technická přípomoc na opravu násypky na uhlí u objektu administrativní budovy v Hradební ulici“

Zadavatel obec Loděnice

 • Výkon autorského a technického dozoru na akci: „Obnova komunikací v obci Loděnice po živelných pohromách v roce 2013, lokalita Jánská“

Zadavatel Gymnázium a SOŠ Plasy

 • Zpracování jednostupňové projektové dokumentace na akci: „ stavební úpravy domova mládeže při gymnáziu a SOŠ v Plasích“

Zadavatel městská část Praha 15

 • Zpracování dopravně inženýrského opatření, zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí a výkon technického dozoru na akci: „Doupovská východ – doplnění splaškové kanalizace“ 

Zadavatel TJ Sokol Statenice

 • Zajištění inženýrské činnosti na akci: „Legalizace objektu klubovny, skladu a hygienického zařízení U hřiště ve Statenicích“

Kde nás najdete

Ravennská 320
109 00 Praha 10
Horní Měcholupy

IČ: 28 98 01 31
DIČ: CZ 28 98 01 31

info@ammbra.cz