Projekt pro Vás

Úvodní strana » Služby » Projekční činnost

Projekční činnost

Studie

  • Architektonické studie - urbanistické a objemové studie
  • Studii proveditelnosti - finanční, ekonomické, technické analýzy 

Projektové dokumentace

Projektové dokumentace všech stupňů zpracovaná dle platných norem a legislativy 

  • Dokumentaci pro územní řízení nebo územní souhlas (DÚR)
  • Dokumentaci pro stavební řízení nebo pro ohlášení stavby (DSP)
  • Dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby (DZS)
  • Dokumentaci pro provedení stavby (DPS)
  • Dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS)

Audity a posudky

  • Energetický audit, energetický posudek -  analýza a návrh opatření (el. energie, vytápění, chlazení) zpracovaný dle platných norem a legislativy o energetickém auditu a energetickém posudku
  • PENB průkazy energetické náročnosti budov  dle platných norem a legislativy o hospodaření s energiemi
  • Znalecké posudky (profesní, stavební)

Autorský dozor projektanta

Kde nás najdete

Ravennská 320
109 00 Praha 10
Horní Měcholupy

IČ: 28 98 01 31
DIČ: CZ 28 98 01 31

info@ammbra.cz