Projekt pro Vás

Úvodní strana » Reference » Reference 2009/2010

Reference 2009/2010

OBEC LIBUŠÍN, UL. 5 KVĚTNA

REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU

 • PASPORTIZACE 2010

ČESKÁ SPOŘITELNA KLADNO

 • TECHNICKO- EKONOMICKÁ STUDIE NA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

ZIMNÍ STADION KRALUPY N. VLTAVOU

KOGENERAČNÍ JEDNOTKA

 • TECHNICKO- EKONOMICKÁ STUDIE 

UNIVERZITA KARLOVA - MENZA BUDEČ

REKONSTRUKCE PROVOZU VARNY

 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ
 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
 • INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
 • INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

NOEMONT SLANÝ

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

 • TECHNICKO- EKONOMICKÁ STUDIE 

PROJEKT KŘIŽANY “ KŘIŽANY – BEZPEČNĚ DO ŠKOLY“ 

OSVĚTLENÍ CYKLOSTEZKY

 • STUDIE PROVEDITELNOSTI 2010

OBEC SKORKOV

VEŘEJNÝ VODOVOD A VODOJEM 

 • MAPOVÝ PODKLAD GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 2010
 • HYDROGEOLOGICKÝ POSUDEK 
 • POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ 2010
 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS 2010
 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 2010
 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY 2010
 • INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS
 • INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
 • VÝKAZ VÝMĚR + ROZPOČET

MALÉ PŘÍTOČNO, VELKÉ PŘÍTOČNO, DAVLE 

ČOV A KANALIZACE

 • DOTAČNÍ PORADENSTVÍ PRO ZÍSKÁNÍ DOTACE 2010

VÝROBNÍ HALA PLASTICS 

NOVOSTAVBA VÝROBNÍ HALY

 • STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM
 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
 • INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
 • INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

OBEC DAVLE

ZATEPLENÍ OBJEKTU

 • MYKOLOGICKÉ PRŮZKUMY 2010
 • STATICKÉ POSOUZENÍ 2010
 • NÁVRH ŘEŠENÍ VLHKOSTI 2010
 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 2010
 • VÝKAZ VÝMĚR + ROZPOČET

MĚSTYS STOCHOV MUZEUM

 • VÝŠKOPISNÉ A POLOHOPISNÉ ZAMĚŘENÍ
 • STAVEBNĚ TECHNICKÝ, RADONOVÝ, MYKOLOGICKÝ PRŮZKUMY
 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
 • INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

AQUADREAM PRAHA 

KOGENERAČNÍ JEDNOTKA

 • TECHNICKO-EKONOMICKÁ STUDIE

HOSTIVICE 

ČERPACÍ STANICE POHONNÝCH HMOT 

 • STUDIE PROVEDITELNOSTI

ESO KLADNO DUBÍ 

ČERPACÍ STANICE POHONNÝCH HMOT 

 • STUDIE PROVEDITELNOSTI
 • PRŮZKUMOVÉ PRÁCE
 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
 • INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 
 • INŽENÝRSKÁ ČINNOST KOLAUDACE
 • VÝBĚR DODAVATELE
 • AUTORSKÝ DOZOR
 • TECHNICKÝ DOZOR

Kde nás najdete

Ravennská 320
109 00 Praha 10
Horní Měcholupy

IČ: 28 98 01 31
DIČ: CZ 28 98 01 31

info@ammbra.cz