Projekt pro Vás

Úvodní strana » Reference » Reference 2013

Reference 2013

SOU BORSKÁ 2718/55, PLZEŇ

MODERNIZACE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY

 • STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013

MŠ PARMSKÁ 388, 389,  MILÁNSKÁ 472, 473, MŠ BOLOŇSKÁ 313  MČ PRAHA 15
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE VYTÁPĚNÍ

 • ODBORNÉ POSUDKY EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI PRO ZMĚNY OTOPNÉHO MÉDIA
 • DODÁVKA AUTOMATIZOVANÉHO SYSTÉMU MONITORINGU A ZAJIŠTĚNÍ NEPŘEKROČENÍ ZADANÉ A SMLUVNĚ DOHODNUTÉ HODNOTY MAX. 15-TI MIN. MAXIMA
 • POSUDKY AUDITORA PLYN. KOTELNY
 • INŽENÝRSKÁ ČINNOST K ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍMU POVOLENÍ PLYN. PŘÍPOJKY

OBEC DAVLE
ZATEPLENÍ OBJEKTU

 • POŽÁRNÍ ZPRÁVA 2013

RD HOSTIVICE, OLIVOVÁ 1856
ZATEPLENÍ OBJEKTU

 • ŽÁDOST PRO ZELENOU ÚSPORÁM 2013
 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ZATEPLENÍ 2013

SKORKOV P. URBAN
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS 2013
 • INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ 2013
 • DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, JANOVSKÁ 486, PRAHA 15
 • ZATEPLENÍ OBJEKTU VČETNĚ NÁVRHU ZASKLENÍ LODŽIÍ
 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU 2013
 • POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
 • STATICKÉ POSOUZENÍ K ZATEPLENÍ

 
ZŠ PLAMÍNKOVÉ 1593 PAVILON C, PRAHA 4 
SANACE OPĚRNÉ ZDI A SCHODIŠTĚ

 • ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU
 • PRŮZKUMNÉ PRÁCE
 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 2013
 • VÝKAZ VÝMĚR + ROZPOČET
 • TECHNICKÝ DOZOR

ZŠ KŘIMICKÁ, VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, HORNOMĚCHOLUPSKÁ, KOZINOVA MČ PRAHA 15
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE OSVĚTLENÍ

 • STUDIE PROVEDITELNOSTI MODERNIZACE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY
 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
 • REHABILITAČNÍ CENTRUM NAD MALÝM MÝTEM 1402/2, PRAHA 4 
 • VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ
 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY/VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 2013
 • VÝKAZ VÝMĚR + ROZPOČET
 • AUTORSKÝ DOZOR

BYTOVÝ OBJEKT V HORKÁCH 1434/20, PRAHA 4
VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ

 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY/VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 2013
 • VÝKAZ VÝMĚR + ROZPOČET
 • AUTORSKÝ DOZOR

BYTOVÝ OBJEKT NAD VINOHRADEM 542/16, PRAHA 4 
VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ

 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY/VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 2013
 • VÝKAZ VÝMĚR + ROZPOČET
 • AUTORSKÝ DOZOR

BYTOVÝ OBJEKT NA ZÁMECKÉ 409/6, PRAHA 4 
VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ

 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY/VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 2013
 • VÝKAZ VÝMĚR + ROZPOČET
 • AUTORSKÝ DOZOR

ZŠ KŘESOMYSLOVA 724/2, PRAHA 4 
VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ

 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY/VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 2013
 • VÝKAZ VÝMĚR + ROZPOČET
 • AUTORSKÝ DOZOR

ZŠ NAD PŘEHRADOU 469 PRAHA 10 
MODERNIZACE OSVĚTLOVACÍ A OTOPNÉ SOUSTAVY, PLYNOVÉ KOTELNY, VČ. IRC REGULACE

 • ENERGETICKÝ AUDIT 2013
 • ODBORNÉ POSUDKY EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI PRO ZMĚNY OTOPNÉHO MÉDIA
 • STUDIE PROVEDITELNOSTI OTOPNÉ SOUSTAVY
 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 2013 
 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 2013
 • VÝKAZ VÝMĚR + ROZPOČET

SOU DOMAŽLICE, VELIKÉHO 640 
REKONSTRUKCE OTOPNÉ SOUSTAVY, IRC SOUSTAVY A HYDRAULICKÉHO VYVÁŽENÍ

 • STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013
 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 2013

 


ALBERT NOVÁ PRODEJNA
PLZEŇ VINICE

 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU VČ. TECHNOLOGIE PRODEJE A SKLADOVÁNÍ
 • VÝKAZ VÝMĚR + ROZPOČET
 • INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
 • AUTORSKÝ DOZOR
 • BOHNICE 571
 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU VČ. TECHNOLOGIE PRODEJE A SKLADOVÁNÍ
 • VÝKAZ VÝMĚR + ROZPOČET
 • INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
 • AUTORSKÝ DOZOR

Kde nás najdete

Ravennská 320
109 00 Praha 10
Horní Měcholupy

IČ: 28 98 01 31
DIČ: CZ 28 98 01 31

info@ammbra.cz