Projekt pro Vás

Úvodní strana » Reference » Reference 2021

Reference 2021

Zadavatel soukromá osoba

  • Zpracování pasportu přístaveb stodoly a bytového domu parc. č. 65, Mutějovice včetně geodetických prací
  • Zpracování projektové přípravy – digitalizace/ doměření stávajícího stavu včetně inženýrské činnosti na akci: „Stavební úpravy objektu č.p. 29, Klokočov“
  • Zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti na akci: „Zahradnictví Ruda u Nového Strašecí – kanalizační přípojka, vodovodní přípojka a vodovodní řad“

Zadavatel Ředitelství silnic a dálnic ČR

  • Zpracování zjednodušené projektové dokumentace pro SSÚD 2 – Stavební práce v roce 2021 – dílčí objednávky na opravy odvodnění, oplocení D1

Zadavatel Městys Davle

  • Zpracování studie včetně inženýrské činnosti na akci: „Davle – studie na řešení chodníku v ulici Vltavská včetně IČ“

Zadavatel Statutární město Kladno

  • Zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti na akci:

„Kladno, Sítná – chodníky v ul. Ostravská a Ústecká“

Zadavatel Městys Davle

  • Zpracování studie včetně inženýrské činnosti na akci: „Davle – studie na řešení chodníku v ulici V Hliníku včetně IČ“

Zadavatel soukromá osoba

  • Zpracování výkresové dokumentace stávajícího stavu objektu (půdorysy, řezy, pohledy) na akci „Stavební úpravy 1.PP, 2. NP a 3. NP objektu Sokolovská 44/300, Karlovy Vary“

Zadavatel Sportovní areály města Kladna s.r.o.

  • Zpracování projektové dokumentace na vybavení sociálního zázemí v prostorách tribuny Sletiště Kladno

Zadavatel Město Lysá nad Labem

  • Zpracování studie včetně inženýrské činnosti na akci: „Studie na řešení ulic Lom a Komenského, Lysá nad Labem“

Kde nás najdete

Ravennská 320
109 00 Praha 10
Horní Měcholupy

IČ: 28 98 01 31
DIČ: CZ 28 98 01 31

info@ammbra.cz