Projekt pro Vás

Úvodní strana » Reference » Reference 2018

Reference 2018

Zadavatel Pražská plynárenská Správa Majetku, a.s.

 • Zpracování studie proveditelnosti na akci: „Studie proveditelnosti - možnosti řešení realizace klimatizace v prostorách objetu Ptažské plynárenské, a.s.“

Zadavatel MČ Praha 15

 • Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na akci: „Zastřešení teras domu s pečovatelskou službou Janovská 486, Praha 15“

Zadavatel Základní škola Plasy

 • Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby na akci: „Projektová dokumentace výměny zdroje tepla v kotelně“

Zadavatel Pražská plynárenská, a.s.

 • Výkon technického dozoru na akci:  „Stavební úpravy obj. č. 8“

Zadavatel Pražská plynárenská, a.s.

 • Výkon technického dozoru na akci:  „Stavební úpravy obj. č. 8“

Zadavatel Diplomatický servis

 • Výkon autorského dozoru a provedení dokuemtace pro výběr zhotovitele a provedení stavby na akci:  „Nad Kostelem 8, Praha 4"

Zadavatel MČ Praha 1

 • Zpracování projektové dokumentace pro provedení  a povolení stavby na akci: „Stavební úpravy nebytových prostor - Chráněné dílny“

Zadavatel Společenství vlastníků Za Černým mostem 1526

 • Zpracování protokolu o vlhkostním průzkume včetně výkazu výměr, koordinace výběru stavebníka a technický dozor na akci: „Bytový dům Za Černým mostem 1526, Praha - sanace vlhkého zdiva“

Zadavatel Univerzita Karlova

 • Výkon technického dozoru a koordinátora BOZP na akci: „UK KAM - Zateplení koleje Otava - Praha“

Zadavatel Pražská plynárenská, a.s.

 • Výkon technického dozoru na akci: "Stavební úpravy objektu č. 4 v areálu PP a.s. v Michli „

   

 

Kde nás najdete

Ravennská 320
109 00 Praha 10
Horní Měcholupy

IČ: 28 98 01 31
DIČ: CZ 28 98 01 31

info@ammbra.cz